RUTEBIL

Rutebilhistorisk Forening utgir medlemsbladet RUTEBIL 5 ganger årlig.

Bladet inneholder artikler om busselskapenes historie, om bussbygging i Norge, om forskjellige busstyper, om restaureringsarbeider og andre aktiviteter i foreningen.

Abonnement på bladet følger med medlemskap i foreningen.

Eldre nummer av bladet selges for kr 40,- pr stk ved henvendelse til livmari@rhf.no.