Familiemedlemskap

Repstad-1-i-Rodt..jpg

Landsmøtet i Tønsberg i 2022 vedtok at det under §2 skal være en endring:

«Familiemedlemskap kan tegnes for ektefeller og samboere med 1 ½ gang kontingent. Familien får 2 stemmer og 1 medlemsblad.»

Dette for at familiemedlemsskapet automatisk følger med en eventuell kontingentendring i fremtiden.

Kasserer og medlemsansvarlig Liv Mari Kjerstad må få beskjed, helst på epost til Liv Mari, dersom noen av dere oppfyller vilkårene til å tegne et familiemedlemskap. Det er også mulig å ta kontakt på telefon på kveldstid.

Vi ber om at dere oppgir medlemsnummer på begge medlemmene som kvalifiserer til familiemedlemskap når dere melder inn ønske om å gå over til et familiemedlemskap.

Tonsbergrumper1.jpg