Lokalavdelinger

Foreningen har 12 lokalavdelinger som dekker mesteparten av Sør-Norge, samt søndre deler av Troms og nordre deler av Nordland (avd. Sør-Troms med base i Harstad).

Vi har følgende lokalavdelinger:

Lokalavdeling Leders navn Adresse Postnummer og sted Epost Mobiltelefon Fasttelefon
Agder Kenneth Eikebrokk 4485 Feda kennreik@online.no 911 92 504
Hordaland Roar Varden Kolltveitvegen 8 5620 Tørvikbygd roar.varden@gmail.com 924 40 920
Lillehammer og Gudbrandsdal Jens Skoug Nordre Kongsveg 920 2372 Brøttum jskoug@online.no 480 68 400
Nordmøre og Romsdal Arnfinn Rønning Smålivegen 1 6631 Batnfjordsøra arnf-ro2@online.no 915 10 504 7129 0259
Rogaland Knut Inge Knutsen Litlaskar 14 5532 Haugesund knut.inge.knutsen@haugnett.no 928 23 496
Sogn og Fjordane Håkon Råheim Hafstadvegen 37 6800 Førde haa-raa@online.no 905 18 140 5782 1907
Sunnmøre Jan Arild Refnes 6240 Ørskog jan.refnes@rolls-royce.com 974 86 644
Sør-Troms Sigmund Høybakk Bergslia 10 9403 Harstad sigmund.hoybakk@hlkbb.no 995 29 604
Telemark Martin Holm Postboks 43 Falkum 3705 Skien telemark@rhf.no 928 54 558
Trøndelag Bjørn Stav Nordslettvegen 241 7038 Trondheim bjsat@online.no 909 73 247 7396 3211
Vestfold Harald Stenhaug Solhøyveien 26 3085 Holmestrand 908 29 181
Østfold Magnus Erichsen Ulveveien 14 1890 Rakkestad lagune163@gmail.com 901 46 168