Fra det gamle album – 2008

Månedens bilde januar 2008

En Büssing “Brakke” på Emanuelfjell (tidligere holdeplassnavn Svarttjern skole) i desember 1973. Holdeplassen trafikkeres nå av linje 63 som kjøres av Nexus Trafikk, et datterselskap av Sporveisbussene/Unibuss. Oslo Sporveier hadde 13 slike Büssing BS110V. Bussene var utstyrt med en 5-sylindret Büssing-motor av type U10D på 9.7 liter som leverte 175 hk. Bussene ble utrangert 1986-1988.Foto: Ulf Berntsen.

 

Månedens bilde februar 2008

AS Oslo Sporveiers A-15980 er på vei opp Prinsens gate i Oslo våren 1975 etterfulgt av en DAF fra Schøyen. A-15980 er en Leyland Worldmaster Lert 2/1 registrert 3.11.1961 og med karosseri fra Høka. Serrieleveransene av Leyland Worldmaster hadde fire ulike karosserileverandører: Strømmen, Larvik, Høka og VBK. Serien A-15952 – 989 var 38 busser produsert på Høka etter tegninger fra Strømmen. Høka var et år tidligere kjøpt opp av Strømmen som da hadde ordrebøkene fulle med de kommende T-banevogner. Produksjonen på Høka ble nedlagt i 1966/67. Bussen var i trafikk til 23.5.1975 så Åke Nergell knipset situasjonen kort tid før utfasingen. Hans Martin Kollerød har bidratt med faktainformasjonen.

 

Månedens bilde april 2008

Bildet er fra Mannsverk, et av tidligere Bergen Sporveis garasjeanlegg. Anlegget er nå et av Tides tre anlegg, og også i dag er det her trolleybussene hører hjemme.
Til venstre står en Leyland DAB (Leyland eide denne danske karosserifabrikken) på vent til å komme inn i vaskehallen. Foran hallen og med god, gammeldags tobakkreklame ser vi tre Sunbeam trolleybusser, de to til høyre går på linje 2 Nattlandsvei – Engen og den korte til venstre går linje 5 Mulen – Møhlenpris. Sunbeamene er fra 1957. Bak Sunbeamene skimter vi tre Skoda trolleybusser. Nærmest gjerdet to Arnabygg, et fra tidlig 60 tall og et fra tidlig 70 tall. Åke Nergell tok bildet på en Bergenstur i juli 1973. Opplysninger fra Bjørn Falck Russenes og Ole E. Yttri.

 

Månedens bilde mai 2008

Denne gangen er bilde ikke historisk, men er et glimt fra RHFs 20. veteranbusstreff som i år finner sted i Molde. Rundt 100 busser er samlet på området utenfor Moldes stadion i fantastiske omgivelser og i et nydelig vårvær. Flere bilder – og stereo lydklipp fra gamle busser – finnes her.

 

Månedens bilde juni/juli 2008

Vi fraviker regelen om fargebilder denne måneden – delvis på grunn av få bidrag, og delvis fordi webredaktøren håper dette bildet er relativt ukjent. Vi kom over det på veggen på Aksdal Kro og Motell i Tysvær for kort tid siden. Dobbeltklikk på bildet for å få det opp i bedre oppløsning. Da vil du se at i forreste rekke står fra venstre mot høyre L-7148 – med tydelige engelske særtrekk, så L-7770 og deretter en kombi eller ren lastebil, L-7466. Peter Magnussen kan fortelle følgende: L-7148 er den ene av to busser Statens Automobilrute Karmøyruten, senere NSB Karmøyruten og Nettbuss Vest kjøpte nye i England ca 1927/1928/1929. Disse to bussene hadde boggi med drift på den bakerste akslingen, rattet og døren på feil side. Disse bussene var de første med skikkelige støtdempere. Begge bussene ble hugget på slutten av tredvetallet, den første i 1936. Bildet er tatt rundt 1930 på Haugesund Sentralholdeplass. Den besto helt til Haugesund Rutebilstasjon på Flotmyr var ferdig på midten av 50-tallet.

 

Månedens bilde august 2008

Bildet er tatt tidlig på 40-tallet og viser store deler av bussparken til Kværners Bilcentrral på Ørje, Østfold nær svenskegrensen. Fra venstre ser vi A-14294, B-15111 Reo 1936, B-15232 Reo 1936, A-6851 Reo 1936, A-6839 Reo 1938, ukjent Reo, ukjent Reo med REpstad-karosseri, A-15257 Reo 1936, A-15469 Oldsmobile 1938. Årsaken til A-kjennetegnene (A for Oslo, B for Østfold osv.) er at det gjorde det lettere å komme inn på turkjøring i Oslo. Forøvrig var det det som nå er TIMEkpressens linje 9 (Oslo – Ørje – Töcksfors, Sverige) som var rutebilselskapets store inntektskilde fra det ble stiftet i 1922 til det ble en del av A/S Østfold Bilruter (nå Nettbuss Østfold) i 1961.

 

Månedens bilde september 2008

Bildet er fra Dronningens gate i Trondheim i juli 1973 og vi ser en Scania-Vabis BF76 av en serie på 5 med karosseri fra VBK. De ble anskaffet av Trondheim Bilruter i løpet av 1965 parallelt med leveranser med samme chassis men med “veranda-karosseri” fra Berg i Trondheim (se bildet november 2005). I 1973 hadde TBR blitt en del av Trondheim Trafikkselskap og den opprinnelige helrøde bussen hadde fått gul overdel. Det ble med disse bybuss-leveransene både fra Berg og VBK til TBR – fra 1966 var det kun anskaffelse av helbygde Scania CR76, senere CR110 og CR111. Forøvrig ganske sjeldent med “en-blads-dører” fra VBK. Legg også merke til “avblendet” skiltkasse – TBR’s busser skulle ikke vise annet enn rutenummer. Bussen var VBK byggenr. 1894 og hadde internnummer 143 i TT. Bildet er tatt av Åke Nergell.

 

Månedens bilde oktober 2008

Månedens bilde er fanget opp for 25 år siden og viser en del busser oppmarsjert for rute- og skolekjøring med utgangspunkt Ørje sentrum (Østfold). Fra venstre ser vi en AD-registrert Volvo Arna tilhørende Østfold Bilruter (Mysen-avdelingen), deretter AA14106 en Scania 80/Repstad tilhørende Halden Trafikk. Den har tilhørt Halden Busstrafikk, hadde da annen fargesetting og var registrert som B-16045. Så følger en noe nyere Scania/Repstad fra Halden Trafikk, AA24273. Helt til høyre skimtes AA12019, en liten Mercedes-Benz som hadde tilhørt Espelunds Bilruter i Halden som på dette tidspunkt var overtatt av Halden Trafikk. Det er Jan Egil Johansen som har foreviget situasjonen.

 

Månedens bilde november 2008

Vår svenske venn Åke Nergell foreviget denne situasjonen i Oslo tidlig 1975. Bussen er sannsynligvis en ekstravogn på linje 27 (Nydalen – Torshov – Skillebekk) og er registrert som A-15716 med internnummer 716 hos Oslo Sporveier. Det er en Leyland Worldmaster Lert 2-1/VBK fra 1964 i en serie på 15 busser. 716 ble levert 25.2.1964 og utrangert i 1977. 720 fra samme serie er bevart hos Lokaltrafikkhistorisk Forening.
Bildet er tatt i Torshovgata der det nå hverken går trikk eller buss lenger. Tidligere var det trikkestall til høyre på bildet reguleringsholdeplass for den gamle Bussringen.
Nå kjører linje 20 et kvartal høyere opp og kommer ned bak den gule Scania-lastebilen på bildet.

 

Månedens bilde desember 2008

Biri Bilselskaps JC61017 i ruten Lillehammer – Gjøvik februar 1982. Bussen som er en Volvo B57-65 var nesten ny da bildet ble tatt. Den er registrert 15.10.81. Foto: Thor Bjerke.