Fra det gamle album – 2011

Månedens bilde februar 2011

Bildet er tatt av Åke Nergell i 1973 og viser en av Bergen Sporveiers nyinnkjøpte Skoda trolleybusser. Bussen ligger på hovedruten den gang, linje 2, på vei mot Bolstad, endestopp på Natlandsveien. I bakgrunnen Landåstorget med høyblokk. I bakkant Lægdene i foten av Ulriken til høyre. Legg ellers merke til BP skiltet på en bensinstasjon. BP ble usynlig i noen tiår i Norge med det norske oljeeventyret. I første omgang ved at BP i Norge ble en del av statseide Norol, det skjedde året etter at bildet ble tatt. Etter hvert ble alle norske BP-stasjoner gjort om til Norol-stasjoner. I 1987 ble Norol et heleid datterselskap av Statoil og i 1991 erstattet Statoil-logoen den gamle Norol-logoen.
Ledningsnettet viser inn- og utkjøringen fra Sporveiens bussanlegg på Mannsverk, tidligere Paddemyren.

 

Månedens bilde mars 2011

RHF Østfold fikk nylig en samling med bilder tatt av Tor Holmen. Noen av dem var fargenegativer i 135 mm-film. Et av negativene viste seg å åpembare Østfold Bilruters gamle #141 (AJ11641) parkert på snuplassen på Kilbeu i nærheten av Rakkestad. Trafikkleder Gunnar Berger, Nettbuss Østfold kan fortelle følgende om denne 1978 Mercedes-Benz O303: “Den var turbuss på Mysen i mange år. Bygget er Føreland med byggenr 419. 141 gikk også weekend tur på Gøteborg i sin tid. Bussen var veldig pen innvendig og det var stor stas å få kjøre den som sjåfør selv om den ikke dro skinnet av pølsa. Den siste tiden tilbrakte den som skolebuss i Rakkestad. Den gikk da på Østbygda.

 

Månedens bilde juni 2011

Det 23. veteranbusstreff går av stabelen i Drammen 2-5. juni. Her er en av årets deltakere, TV35505, i ferd med å “gå opp løypa” til treffet. Her passerer den ekspressbussholdeplassen Bangeløkka i Drammen. Bussen eies av Lokaltrafikkhistorisk Forening i Oslo og er en 1978 Volvo B58 (forløperen til B10M) med Vest-karosseri. Den tilhørte opprinnelig Romerike Busstrafikk og gikk mye lokale ruter på Skedsmo. Dette selskapet ble slått sammen med De Blå Romeriksbusser i 1984, og bussen fikk andre farger. Den var i trafikk til 1996. Bussen ble restaurert og tilbakeført til opprinnelige farger i 2009.

 

Månedens bilde november 2011

I 1974 var reklame på bussene relativt nytt, i hvert fall i Moss der førstebuss ute var nyervervelsen AX20334, en DAF/VBK registrert 7.4.74. Derfor måtte Moss og Omland Bilruters adm. dir. O. Storm Arnesen selv ut for å fotografere DnC-reklamen på siden. Bussen var den fjerde bybussen med denne nye typen VBK-karosseri som selskapet fikk. Stedet er garasjeanlegget på Rabekk i Moss som var innviet året før. Nå står anlegget delvis tomt men med diverse virksomheter i gang. For de yngste som lurer på hva DnC var, kan det fotelles at det stod for Den Norske Creditbank som i 1990 ble slått sammen med Bergen Bank til det som nå heter DNB. Foto: O. Storm Arnesen.

 

Månedens bilde desember 2011

Trolleybusser i Bergen er det fortsatt, og arven etter Sputnikene er bevart. Da de aller fleste av de store sputnikene fra Munch (Sunbeam) hadde tatt kvelden, så nye tyske M.A.N, (Gräf und Stift) trolleybusser dagens lys i byen mellom de syv fjell. I forveien hadde det kjørt en tyskregistrert M.A.N. trolleybuss på prøve. Her er en av de nye M.A.N. bussene på prøvetur, og her rett ved snuplassen ved den gamle bygrensen i syd (Fana/Birkelundsbakken). Hvem vet årstall? Tekst og foto: Jan Hansen, Bergen.