Kollektivtrafikkens dag i Oslo 27.08.2005

“Kollektivtrafikkens dag” ble vellykket arrangert i Oslo 27.8.05. Oslo Sporveier og Lokaltrafikkhistorisk Forening samarbeidet om arrangementet. På Rådhusplassen sto store mengder museumsmateriell, både busser og trikker oppstilt. For publikum var det kankje mest spennende å kjøre gratisturer etter rutetraseer med en trikk og fem busser som deltok “aktivt”. Her har jeg selvfølgelig konsentrert meg om bussdelen, men utstillingsmessig var nok trikkedelen større. Dessverre var kun et HAWA-vogntog (70+647) i aktiv drift på sporvognssiden.

Veteranbussene fra LTF som skulle inn i aktiv tjeneste var samlet på Økern. Ved 8-tiden om morgenen begynte nedkjøringen til Rådhusplassen. Fra venstre Büssing Prefekt 13D fra 1969, deretter en Volvo/VBK B655 fra 1964 (midtmotor), Scania-Vabis/VBK fra 1964, NSB-bussen - en Volvo/Larvik fra 1955, reservebussen Volvo/Arna B10R fra 1987 og til slutt Leyland Worldmaster/VBK fra 1964.

Veteranbussene fra LTF som skulle inn i aktiv tjeneste var samlet på Økern. Ved 8-tiden om morgenen begynte nedkjøringen til Rådhusplassen. Fra venstre Büssing Prefekt 13D fra 1969, deretter en Volvo/VBK B655 fra 1964 (midtmotor), Scania-Vabis/VBK fra 1964, NSB-bussen – en Volvo/Larvik fra 1955, reservebussen Volvo/Arna B10R fra 1987 og til slutt Leyland Worldmaster/VBK fra 1964.

Tidligere Oslo Sporveiers #835, Büssing Prefekt 13D fra 1969, klart den mest komfortable og lettkjørte av bussene itrafikk den dagen.

Tidligere Oslo Sporveiers #835, Büssing Prefekt 13D fra 1969, klart den mest komfortable og lettkjørte av bussene itrafikk den dagen.

LTFs nyanskaffelse, nylig utrangert av AS Sporveisbussene, er denne 1987 Volvo B10R. Litt for ny til å delta på veteranbusskjøring, så den sto i reserve.

LTFs nyanskaffelse, nylig utrangert av AS Sporveisbussene, er denne 1987 Volvo B10R. Litt for ny til å delta på veteranbusskjøring, så den sto i reserve.

En god buss å kjøre er denne 1965 Scania-Vabis BF56.59 som opprinnelig gikk for Bærum Forende Bilruter. Utstyrt med en Scania D10 R21 motor på 165 hk, en presis girkasse og nydelig servostyring er den fortsatt godt brukbar i bytrafikk.

En god buss å kjøre er denne 1965 Scania-Vabis BF56.59 som opprinnelig gikk for Bærum Forende Bilruter. Utstyrt med en Scania D10 R21 motor på 165 hk, en presis girkasse og nydelig servostyring er den fortsatt godt brukbar i bytrafikk.

Bussen er 50 år gammel, men i meget god stand. Kanskje ikke den mest lettkjørte - den er uten servo og har vakuumbremser - samt Volvos litt spesielle H-gir der 4. og 5. gir er byttet plass i forhold til hva man skulle vente.

Bussen er 50 år gammel, men i meget god stand. Kanskje ikke den mest lettkjørte – den er uten servo og har vakuumbremser – samt Volvos litt spesielle H-gir der 4. og 5. gir er byttet plass i forhold til hva man skulle vente.

På rekke og rad står ex. BFOern C-4649 (Scania-Vabis) og ex-DBOen A-15465, en Volvo B655.08 fra 1964, klar for å ta på passasjerer.

På rekke og rad står ex. BFOern C-4649 (Scania-Vabis) og ex-DBOen A-15465, en Volvo B655.08 fra 1964, klar for å ta på passasjerer.

AS Sporveisbussene viste frem et eksemplar av MAN Lion's City - nærmere 15 slike vil bli satt inn i trafikken fra oktober. De representerer en designmessig forbedring i forhold til MAN NL263, selv om drivverket er det samme.

AS Sporveisbussene viste frem et eksemplar av MAN Lion’s City – nærmere 15 slike vil bli satt inn i trafikken fra oktober. De representerer en designmessig forbedring i forhold til MAN NL263, selv om drivverket er det samme.