Fra det gamle album – 2009

Månedens bilde januar 2009

Bildet er et postkort fra Førde med en buss fra Firda Billag som passerer Langebrua i Førde en gang tidlig på 60-tallet. Sannsynligvis er bussen S-7029, en Mercedes-Benz med karosseri fra Sandane Karosserifabrikk, registrert 13.6.61. Bussen ble bygget som turbuss og gikk fast hver uke om sommeren mellom Valdheim, Olden, Briksdalsbreen, Loen over gamle Strynefjellsvegen til Lom, Elvesæter og tilbake til Leikanger – en tur på fire dager. Bussen ble avskiltet 20.04.74. Bildet er sendt oss av Torbjørn Ask og Håkon Råheim har supplert med opplysninger.

 

Månedens bilde mars 2009

Før Moss og Omland bilruter ble dannet i 1954 hadde Mossedistriktet mange mindre selskaper. Det største av dem var Kr. Nielsen & Sønn – også kalt Moss og Omegn – som hadde de egentlige byrutene i Moss. På bildet som er tatt ved Moss kirke, ser vi B-9805 (sannsynligvis leveransefoto) , en staselig 1935-modell GMC med karosseri fra Automobilfabrikken Kambo A/S. Bussen ble inndratt av tyskerne kort tid etter okkupasjonen og kom aldri tilbake til Moss. I dette sort-hvitt bildet har vi forsøkt å gjengi fargesettingen på bussene til Moss og Omegn basert på utsagn fra folk som har levd en stund.
Østfoldmuseet har nettopp gitt ut et hefte om Automobilfabrikken på Kambo.

 

Månedens bilde april/mai 2009

Ketil Johansen skriver for tiden en lokalhistorisk bok om Rygge. I den forbindelse har han kommet over følgende foto fra Rygge Karosserifabrikk tatt i 1948. Det er en AEC Regal som skal overleveres til Ing. M.O. Schøyens Bilcentraler og hele arbeidsstokken samt sjåfør Sunde fra Schøyen er avfotografert foran bussen. Forøvrig er de fleste personene på bildet identifisert. Schøyens Bilcentraler fikk ca 20 slike britiske AEC Regal etter krigen. De fleste ble bygget på Per Schøyens karosserifabrikk, et mindre antall i Rygge Karosserifabrikk. De var imidlertid kjent for å ha den beste kvaliteten med mer moderne byggemetoder.

 

Månedens bilde juni 2009

Bø stasjon har gjennom tidene vært et viktig trafikknutepunkt i Telemark. Tidligere var Sørlandsbanen hovedåren som knyttet regionen til Oslo og Sørlandet. En rekke bussruter gav videreforbindelse til bl.a. Vest-Telemark og Vestlandet, og til Skien/ Porsgrunn. I dag er dette videreutviklet til et omfattende nett av ekspressbusser og toget spiller en liten rolle. Bildet må være fra tidlig 1960-tall. Vi merker oss tidstypisk grønt lokomotiv og passasjervogner i tre. I rekken av busser ser vi fra høyre tre lysgrå fra Vest-Telemark Billag. Så en buss i mørkrødt fra Fyresdal-Vrådal-Nissedal Billag. Den neste er grønn med rød midtstripe. Den tilhørte Bilruten Skien-Bø drevet av Per Pedersen, Skien. Selskapet gikk inn i Skien-Telemark Bilruter i 1964. Den siste bussen i rekken er mørkblå og tilhører Seljord Billag. Utenfor til høyre står en gul buss. Den er sikkert fra Høgfjellsruta Bø-Haugesund. Haugesund Turistbil hadde denne fargen og drev denne sommerruten på deling med Vestlandsbussen. Dette er antakelig L-9163.

 

Månedens bilde juli 2009

Ing. M.O. Schøyens busser i rundkjøringen ved Solli plass i Oslo august 1973. Den første bussen er A-15265, en Scania-Vabis BF73 som ble førstegangsregistrert 19.9.58. Karosseriet ble bygd av Per Schøyen og VBK. Hans Martin Kollerød kan tilføye at A-15265 var den første Scania-Vabis BF 73 som ble levert til SBCs byruter i 1958/59. De 3 første fikk den typiske Schøyen-lista midt på sidene, men A-15265 fikk beholde den til siste slutt. Samtidig fikk man utfaset de siste ettterkrigs-AECene, de siste ble avskiltet i mars 1959. Etter denne leveringen ble Daimlerne henvist til å være innsatsvogner.
Selskapet som var sterkt dominerende i Oslo-området er nå en saga blott, men sterkt uttynnet føres “genene” videre av Concordia Bus Norge. Av bevarte busser er det vel A-15157 – en 1961 Scania-Vabis BF75/Per Schøyen – som er tettest opp til bussen i forgrunnen. Du finner den i Veteranbussdatabasen. Lasse Bjur Olsen.

 

Månedens bilde august 2009

Vi ser et av landets mest berømte turiststeder, Geiranger med bygda, fjorden og Ørnefjellsveien til høyre. I sommersesongen er busstrafikk betydelig her. Bildet viser to busser fra regionen, fra Valldal-Åndalsnes Rutebillag. Selskapet ble etablert i 1936 med trafikk over Trollstigen som hovedrute. I 1980 ble selskapet delt. Valldal-delen gikk inn i Storfjord Rutebilar og Åndalsnes-delen inn i Rauma Billag, sammen med Måndalen og Innfjorden Billag.
Dette selskapet fikk de fleste bussene levert fra Repstad, men de fire siste ble bygd hos Vest. Bildet viser de to siste. Til vestre står UE35536, Scania BF86S, 1976-modell, til høyre UE32235, Volvo B57, 1975-modell. Da selskapet ble delt ble begge bussene overtatt av Rauma Billag og lakkert i rødt og gult. UE32235 hadde som ny stort godsrom, men ble ombygd og fikk flere seter og foldedør bak (Informasjon: Tor Sindre Grønningsæter, bildet er prospektkort fra Husmo).

 

Månedens bilde oktober 2009

DH12347 ved Sarpsborg Bussterminal, Storbyen en tidlig høstdag i 2000. DH12347 er en originalbygget MB O-405 som ble første gang registrert lille julaften i 1992. Sine første år tilbrakte den i Ålesund som Ålesund Bilruters int. nr. 155. Sensommeren 2000 ble denne og to tilsvarende søsken solgt fra Ålesund Bilruter til Nettbuss Østfold hvor denne bussen fikk int. nr. 40. Bildet er tatt like etter bussen kom til Sarpsborg for samtlige tre busser ble raskt omlakkert til Nettbuss-blå. Sarpsborg hadde fra før av flere originalbygde O-405 som blant sjåførene ble kalt “tyskerbrakker”. Disse tre vestlendingene fikk imidlertid raskt kallenavnet “kveitekassene”. Alle tre søsknene fra Ålesund lever i beste velgående i Sarpsborg fremdeles, og DH12347 heter idag 340 hos Borgbuss Sarpsborg. Foto av Jan Egil Johansen, tekst av Jostein Coll-Hansen.

 

Månedens bilde november 2009

JC74127 var en av flere originalbygde Scania CR/CN112 hos Vestoppland Bilselskap. Internnr. 222. JC74127 ble første gang registrert 19 august 1985 og er en “forstadutgave” med dørarrangement 1 + 1 + 0. Bildet er tatt en gang i bussens ungdom, sannsynligvis en helgedag mens bussen står på garasjen og hviler. I dag har denne bussen passert 24 år og bærer sin alder uforskammet godt. Etter endt tjeneste på Gjøvik ble bussen solgt til Hansens Bilruter i Råde, Østfold. Her er den fremdeles i daglig trafikk som skolebuss. Hansens Bilruter er nå en del av Nettbuss Østfold og bussen har her internnr. 262. Foto av Jan Egil Johansen, tekst av Jostein Coll-Hansen.

 

Månedens bilde desember 2009

Ake Nergell var i Trondheim tidlig i 1975 og fanget opp dette knippet av hensatte busser på Dalsenget. Dalsenget er på Elgeseter og var endestasjonen på sporveislinje 2 og nær Trondheim Sporveis vognhall som vi ser til høyre. På den tiden var Trondheim Trafikkselskap blitt en realitet og både Trondheim Sporvei, Trondheim Bilruter, Bynesruta og NSB Trondheimsrutene var samlet under en hatt. Det medførte en del overflødig materiell som blant annet ble plassert her. De fire blåbussene fra NSB er – i følge kilder som Kåre Karlsen i Nettbuss Trøndelag har sporet opp – U-8790, U-8791, U-8792 og U-8794, alle Volvo B655-08 med VBK-karosseri registrert i oktober 1962. Da bildet ble tatt hadde de nettopp fått fjernet sine skilt i serien VD66742-46 . Midt blant de fire står en ex-TBR-buss, sannsynligvis med Berg-karosseri. Mer data for bussene kan dere finne i databasen for norske busser. Det er Bent Gunnar Mastad og Ole Jostein Brække som har ansvaret for dette.