Kollektivtrafikkens dag i Oslo lørdag 10.09.2011

Kollektivtrafikkens dag 2011