Søk på bestemt registreingsnummer


Statuskoder

STATUSKODE TILSTAND
1 Helrestaurert
2 Oppusset
3 Urestaurert
4 Under restaurering
5 Hensatt
6 Ombygget
7 Avskiltet
8 Hogget
9 Solgt til utlandet
99 ikke oppgitt