Forenkling av medlemsregister – passordinformasjon opphører

Publisert 2012-07-02.

Vi har foretatt en “verdianalyse” av medlemsregisteret. Det har høy grad av funksjonalitet og stor informasjonsmengde. Det betyr at det blir tungt å opprettholde.

Som første ledd i en forenkling fjernes medlemssider med passordtilgang fra 1.8.12. Disse sidene var et forsøk på å begrense tilgang til diverse lister til kun våre medlemmer, slik at medlemstilgangen ville øke. Dessverre har tilgangen til lister og databaser (karosserifabrikker, rutebilselskaper osv.) vært minimal. Kan det være slik at de som lager lister er mer interessert i prosessen enn listene i seg selv, og at ønsket om å dele informasjon er lav?

Unntaket er listen over alle norske busser (nedlastbar fra medlemsområdet), men de som ønsker den får den likevel tilsendt direkte via e-post enten de er medlemmer eller ikke.