Informasjon fra LMK om forsikring av veterankjøretøyer

Publisert 2011-11-26.

Fra LMK har vi fått følgende som ønskes distribuert angående forsikring av veterankjøretøyer:

ALLE kunder i Tennant har i november fått et brev som sier at deres eksisterende forsikringer videreføres med Gjensidige Forsikring som forsikringsgiver. Dette har ingenting med LMK/klubbene og oppsigelsen av avtalen med Tennant å gjøre. Forsikringsselskapet har nemlig plikt til å informere alle sine kunder om slike fusjoner som nevnt i brevet. LMK Forsikring vil selv kontakte alle som har en LMK Forsikring om > flyttingen for å gi god informasjon, og svare på eventuelle spørsmål. Forsikringsselskapet Gjensidige kjøpte Tennant for et par år siden, men først nå tar de over Tennant med “hud og hår”. Selskapet er lovpålagt å opplyse sine kunder om denne type endringer. Dette betyr altså ingenting i forhold til dine forsikringer i Tennant. Dette betyr heller ingenting for LMK og klubbene. Når det gjelder flyttingen blir alle som har LMK Forsikring kontaktet av de som jobber med LMK Forsikring i det nye selskapet. De vil informere og svare på spørsmål i tillegg til å høre om det kan legges inn eventuell oppdatert informasjon om klubbtilhørighet, kjøretøy og annet som er relevant før flytting av forsikringen(e). Det kan også være at noen ønsker å bli værende igjen i Tennant selv om man da mister Helforsikringen og/eller de andre LMK Forsikringene som Restaurering-, Lager-, Blivende Klassiker- og/eller Oppstillingsforsikringen. Derfor blir det gjort på denne måten. Du/dere behøver altså ikke gjøre noen ting.