Kollektivtrafikkens dag i Oslo

Publisert 2007-08-22.

Lørdag 25. august er det duket for nok en ”Kollektivtrafikkens dag” på Rådhusplassen. Det er Lokaltrafikkhistorisk forening som i samarbeid med Veteranbussklubben Ing. M.O. Schøyen Bilcentraler A.S, Oslo Sporveier, Kollektivtransportproduksjon AS og Sporveisbussene/Nexus som står som arrangører. Arrangementet varer fra ca. 10.00 til 17.00.

Også i år vil evenementet konsentrere seg om visning av gamle sporvogner og busser. Det vil også bli vist noe av det nyeste av busser fra Oslo. En del av bussene skal også settes inn i egne ruter, blant annet mellom Rådhusplassen og Stortinget T-banestasjon, hvor også LTFs Holmenkolbanevogn fra 1914 vil være utstilt. Vi tar også sikte på å reetablere den gamle bussringen for en dags skyld.

Av sporvogner kommer hestesporvogn nr. 6 (1875), Grønntrikkens vogner 32 (1899), 96, (1914), og 220 (1911), Blåtrikkens 307 og 347 (begge 1913), 322 (1919), Gullfisk (1939) (hvilken vogn er fortsatt ikke bestemt), Høka-tog 234 og 563 (1957) samt to av dagens driftsvogner, hvis vognsituasjonen tillater det. Det er også planen å kjøre med Oslo Sporveier veterantog 70+647 (1913).

Av busser tar vi sikte på å stille opp med: OS 745, SBC 042, NSB 14849, OS 720, SBC 067, BFB 4649, DBO 465, OS 835, OS 717, OS 793 og LB 112.

I tillegg kommer to helt nye busser fra Sporveisbussene/Nexus.

Det vil bli utgitt en egen publikasjon til arrangementet som innholder informasjon om de utstilte enhetene.

Last ned Kollektivtransportens dag i Oslo 2007.pdf (63KB)

Last ned Kollektivtransportens dag i Oslo 2007 program.pdf (675KB)