Hva er en buss?

Publisert: 2006-02-01.

En utredning av Endre Alvstad, Stavanger Musum, januar 2001:

Ordet buss kommer av det latinske buza som er en betegnelse på galeiaktige ro- og seilfartøyer, eller seilførende handelsskip. Buza kan igjen føres tilbake til gresk, hvor det blant annet betegnet vintønner !

I de første norske skriftlige nedtegnelsene hvor begrepet ‘busse’ er brukt, virker det som om begrepet er brukt i betydningen krigsskip, og synonymt med langskip. Langskipene er, slik betegnelsen antyder, lange og smale krigsskip. Årsaken til at skipene var lange og smale var at de skulle frem under alle værforhold og var derfor avhengige av å kunne ros. Disse skipene var sikkert like mye roskip som de var seilskip. Tore Hund utrustet en busse med plass til 80 mann (!) for en ferd til Bjarmeland i 1026; busse blir her brukt i betydningen langskip. Betegnelsen kan altså spores tilbake til 1000-tallet.

Betegnelsen busse i betydningen krigsskip brukes til ut på 1200-tallet, men på 1100-tallet kalles også handelsfartøyer for busse. På 1300-tallet ser begrepet ut til å betegne utelukkende handelsskip. I Engelske toll-lister fra 1300-tallet omtales blant annet norske handelsskip ofte som busser.

Endre Alvstad er ansatt som arkeolog ved Stavanger Museum