RHF får nye websider

Publisert 2005-10-03.

RHF får nye websider fra oktober 2005. De nye websidene får samme domenenavn som tidligere, men webhotelleverandøren heter nå Norgesveven. Nytt som kommer på disse websidene er:

  • Månedens bilde på forsiden
  • Lokale sider der lokalavdelingene selv kan legge ut stoff nå det er nødvendig (kommer i høst)
  • Forbedret databasehåndtering av bevarte busser mm (kommer i høst)
  • Nettbutikk der det er mulig å handle ulike foreningsartikler
  • Annonser for kjøp og salg kan nå legges inn direkte fra websidene under “Torget”

Det er viktig at websiden ikke konkurrerer med vårt tidskrift Rutebil, men snarere kompletterer det. Ved å avlaste Rutebil for en del lokalstoff som kanskje med fordel kan være tilgjengelig på web kan Rutebils sider utnyttes bedre til generelt rutebilstoff.

Innholdet på www.rhf.no vil være gjenstand for hyppig utskifting, og det er viktig at dagsaktuelle temaer kommer her så fort som mulig.

Sidene har vært under uttesting en tid på www.bussnett.com med Sircon som webhotelleverandør, men det er av hensyn til enklere håndtering av databaser at vi nå velger Norgesveven. Selv om sidene har vært under konstruksjon og utvikling over lengre tid, er det sikkert mange ting som kan forbedres. Webredaktøren setter derfor pris på innspill på hva som kan gjøres bedre.

Moss, 3.10.05

Tore H Wiik

Webredaktør