RHF avd. Rogaland på dugnad

Publisert 2002-12-28.

For å øke overskuddet på bankkontoen, tok RHF avd. Rogaland på seg jobben av å skifte ut rutetabellene på bussholdeplassene rundt om i Stavanger distriktet på oppdrag fra SOT Trafikk (snart å bli Connex Vest).

1. januar 2003 skjer den store omleggingen av bussrutene på Nordjæren under regi av Rogaland Kollektivtrafikk (Kolumbus) som har ført til behovet til å skifte ut alle rutetabellene.

I bildet til venstre er Svein Stueland, formannen i RHF avd. Rogaland som tar en bussholdeplass på Nedre Grødem i Randaberg kommune.