Påmeldte busser til Veteranbusstreffet i Tønsberg 2022

Denne siden viser påmeldte busser til Veteranbusstreffet i Tønsberg 26.-28. mai 2022. 

Trykk på registreringsnummeret og bilde av påmeldt buss popper opp i egen fane.

Listen oppdateres manuelt, så bussen vil ikke vises med en gang den er påmeldt.

  Reg.nr Merke Karosseri Årg. Opprinnelig selskap
1 R-200 Ford TT Repstad Replica 1920 Automobilruta Milde Bergen
2 R-759 Chervrolet Hartveit 1929 AS Arna Rutebilkjøring
3 Z-11504 Volvo Larvik Karosserifabrikk 1946 Øybuss
4 R-753 Bedford Andr. Rasmussen 1950 Bilruta Os- Bergen
5 H-16504 Volvo rundsnute Wattenberg 1951 Karl Lia
6 D-25745 Scania-Vabis Fjeldhus 1952 AFHA Bilruter
7 D-14890 Volvo B513 Arvika Vognfabrikk 1952 Einar Elseth
8 R-1111 Volvo LV29C Bussbygg Dalsgrend 1953 A/S Bergen Nordhordand Trafikklag 
9 R-1143 Scania-Vabis PHT- Scmidt 1954 Åsane Billag AS
10 R-1265 Scania-Vabis Arna Bruk 1956 Åsane Billag AS
11 H-15724 Volvo  T. Knutsen 1956 Torleif Lilleøy
12 Z-6445 Volvo B615 Larvik Karosserifabrikk 1957 O.Johansens bilruter
13 K-3174 Volvo T. Knutsen 1957 Sørlandsruta
14 E-15668 Scania-Vabis BF73-58V Repstad 1957 Gjøvik og Vardal Bilruter
15 Z-6045 Volvo B725-05 Larvik Karosserifabrikk 1958 Ludvik Pauslsen bilsentral
16 S-7013 Volvo B725 Repstad 1958 Firda Billag
17 I-27324 Scania-Vabis Føreland 1960 Setesdal Automobilrutor L/L
18 E-6020 Scania-Vabis B75-63L Repstad 1961 Ottadalen Kommunale Billag
19 H-4525 Scania B75 Chr.Bjørge 1961 Ødegårdens Bilruter
20 B-5414 DAF Per Schøyen 1961 BUV Busstrafikk
21 F-1029 Scania-Vabis B55 Lier Karosseri 1962 Sven Helling busslinjer
22 O-1874 Scania-Vabis Repstad 1962 Bergen Hardanger Billag
23 F-30126 Scania-Vabis B55-58 VBK 1963 P/L Ål Rutebillag
24 F-30299 Volvo B715 Larvik Karosserifabrikk 1964 NSB Krøderrutene
25 K-11831 Mercedes-Benz Føreland 1964 De Sammensluttede Bilruter
26 A-15720 Leyland VBK 1964 Oslo Sporveier
27 R-2055 Volvo Repstad 1964 HSD bilane, Sunde
28 O-4051 Scania-Vabis Arna Bruk 1964 Drosjebilenes Turistbusser Bergen
29 R-7001 Scania Vabis Repstad 1964 HSD bilane, Norheimsund
30 A-15067 DAF VBK/Per Schøyen 1965 Schøyens Bilcentraler
31 E-6225 Volvo T. Knutsen 1966 Gausdal Bilselskap
32 B-5468 Scania-Vabis B56-58 Larvik Karosserifabrikk 1966 AS Østflod Bilruter
33 F-5008 Scania-Vabis CR 76 Katrineholm 1967 Västerås Lokaltrafik
34 K-2907 Scania B76 T. Knutsen 1967 Agder Bilruter
35 H-7545 Scania B76-63 T. Knutsen 1968 Skien Telemark Bilruter
36 Z-11674 Volvo B57 Larvik Karosserifabrikk 1968 Rutebilene Farmand
37 K-11880 Scania B80 Repstad 1968 Sirdal og Gyland Bilruter
38 U-75042 Scania-Vabis B76 Bjarne Berg 1968 Klæburuten AS
39 A-15667 Volvo B57-65 VBK 1968 Oslo og Follo Busstrafikk
40 EUS803(S) Setra Setra S 150 1968 Brødrene Anderson
41 K-2916 Scania B110 T. Knutsen 1969 Agder Bilruter
42 R-51003 Scania B80-53 Vest Karosseri 1969 Indre Nordhordland Dampbåtlag
43 R-47796 Volvo BB57 Arna Bruk 1970 Indre Nordhordland Dampbåtlag
44 K-3011 Scania Repstad 1970 Lillesand og Topdalen
45 U-75110 Volvo B58-60 VBK 1970 NSB Trondheim Distrikt
46 S-1932 Scania B110 Repstad 1970 Firda Billag
47 D-14842 Volvo BB57 VBK 1971 NSB Bilruter Kongsvinger
48 CC11463 Mercedes-Benz VBK 1971 AS Enebakkrutene
49 SN24558 Volvo B57-60 Arna Bruk 1972 A/S Bergen Nordhordand Trafikklag 
50 NN16690 Scania B80 Repstad 1972 Vest Telemark Bilruter
51 RE39141 Volvo B57 Repstad 1973 Østerhus Bilruter
52 ND23345 Scania B110-63 Bjørge 1973 Siljan Bil
53 KE34375 Volvo B59 VBK 1974 Drammen Kommunale Trikk
54 PX13618 Volvo BB57 Repstad 1974 Sørlandsruta
55 JC36416 Volvo B57 Repstad 1974 Vestoppland Bilselskap
56 KZ21853 DAF VBK 1975 Hamar og omland bilruter
57 DC43251 MAN SL200 MAN 1977 Oslo Sporveier
58 SP19291 DAF Arna Bruk 1978 Østerdal Billag
59 TV38387 Volvo BB57-55 Vest 1979 Sogn Billag L/L
60 TV37939 Volvo B58-65 Repstad 1979 Firda Billag
61 TV39403 Scania BR116 Repstad 1980 Firda Billag
62 JC57527 Volvo B58 Arna Bruk 1980 Torpa Bilruter
63 JC60023 Volvo B10M Repstad 1981 Snertingdal Auto
64 SP67977 Mercedes-Benz Arna Busser 1984 Eide Auto AS
65 SR18712 Volvo B10R Arna 1987 Oslo Sporveier
66 ND97944 Scania K112 Classic 1987 Vest Telemark Bilruter
67 KF28951 Setra Setra S 215 HD 1989 Arne Sverkmo
68 LH65477 Volvo B9M Repstad 1990 Øybuss
69 SR49288 Volvo B10M Arna Busser 1993 Rutebilane i Brekke
70 TS22561 Scania K113 Ajokki Classic 1997 HSD  Busstrafikk
71 KF98709 Setra Setra S 315 HD 2001 Team tour
72 CF11907 Scania L94 Vest 2001 Connex