Program for veteranbusstreffet

Foreløpig pr. 11. januar 2019.

Vakttelefon under treffet er 916 77 169.

Torsdag 30. mai
Ankomst, tilbud om betjent og maskinell bussvask (kr. 150), ved Nettbuss avd. Ringerike på Kihlemoen industriområde utenfor Hønefoss. Innsjekking og parkering på anvist sted på utstillingsområde.
Sekretariat og utstillingsplassen åpen fra kl. 12:00 til kl. 22:00.
RHF kafe med varmretter. Ring vakttelefon om det er flere som ønsker mat ved sein ankomst.

Fredag 31. mai
0800 Tilbud om bussvask frem til kl. 10:00.
0900 Sekretariat og RHF kafe åpner.
1100 Åpning av veteranbusstreffet 2018.
1130 Avreise til Hadeland Glassverk på Jevnaker.
1400 Aktiviteter og underholdning.
1600 Landsmøte på Klekken hotell. Buss fra meierigarasjen kl. 15:00.
1900 Landsmøtemiddag på Klekken hotell. Buss fra meierigarasjen kl. 18:30.
2200 Utstillingen og RHF kafeen stenger.

Lørdag 1. juni
0900 Utstillingsplassen, sekretariat og RHF kafe åpner.
1000 Hovedstyret møter lokalavdelingene og grupper i møtesalen.
1130 Lokale utflukter.
(1) Til Lokaltrafikkhistorisk forenings lager av klassikere og veteranbusser og trikker i Hønefoss.
(2) 2 Se Ringerike, natur og historisk tilbakeblikk.
1400 Premieutdeling på hovedplassen.
1600 Kortesje. Vi starter der vi står, kjører inn og igjennom Hønefoss, ut i retning Oslo. Kortesjen kjører til rundkjøring ved Norderhov kirke og returnerer samme rute til utstillingsområdet.
1700 Kortesjen er ferdig og returnerer til utstillingsområdet.
1800 – 2200 Diverse aktiviteter.
2200 Utstillingen og RHF kafeen stenger.

Søndag 2. juni
Hjemreise. RHF og lokale arrangører takker dere alle for deltakelsen, og ønsker dere en god tur hjem.