Prisvinnere

 • Til og med 1929: R-759
 • 1930 – 1939: F-30051
 • 1940 – 1949: L-15680
 • 1950 – 1959: R-753
 • 1960 – 1964: E-6020
 • 1965 – 1969: L-9070
 • 1970 – 1974: SN53881
 • 1975 – 1979: JU39822
 • 1980 – 1984: SP67977
 • 1985 – 1989: XD88563
 • 1990 +: SR49288
 • Småbuss: R-759
 • Snutebuss: L-15680
 • Godsrutebil: TV51337
 • Kombi: K-2907
 • Nykommer: E-6020
 • Utenlandsk: EEA052 (Sverige)
 • Åpen klasse: K-2907 og tilhenger