Påmeldingsskjema for buss til Veteranbusstreffet i Harstad 2016 – vært med tidligere

Dersom bussen har vært med i noen av utstillingskatalogene for 2005 – 2015 eller komplette opplysninger finnes i vår database ”Bevarte busser” på www.rhf.no, er det nok med registreringsnummer, eier og eventuelt nytt bilde. Eventuelt nytt bilde kan sendes til harstad@rhf.no.

Påmeldingsavgift kr 250,- settes inn på konto til Rutebilhistorisk Forening avd. Sør-Troms (org.nr. 890 515 452). Kontonummeret er 4760.17.69928. Påmeldingsfrist er 1. juni 2016. Husk å merke innbetalingen med “Påmelding RHF Harstad 2016 + bussen(es) registreringsnummer.

Hvis problemer med påmelding, ta kontakt med Sveinung Berild på telefon 975 49 316.

Hvis bussen ikke har deltatt på veteranbusstreff tidligere, eller opplysningene om bussen ikke var riktig i forrige utstillingskatalog, fyll ut dette skjemaet.

 

  Nåværende registreringsnummer:
  Opprinnelig registreringsnummer:
  Påmelders navn:
  Påmelders forening, firma eller organisasjon:
  Telefon:
  Epost:
  Fakturaadresse:
  Påmeldingsavgiften overføres fra kontonummer:
  Hva er 123+321?