RUTEBIL

Rutebilhistorisk Forening utgir medlemsbladet RUTEBIL 5 ganger årlig.

Bladet inneholder artikler om busselskapenes historie, om bussbygging i Norge, om forskjellige busstyper, om restaureringsarbeider og andre aktiviteter i foreningen.

Abonnement på bladet følger med medlemskap i foreningen.

Enkelte eldre nummer av bladet selges fra kr 20,- pr stk.

Les mer på Rutebilkiosken

Henvendelse til livmari@rhf.no, eller bruk bestillingsskjemaet i Rutebilkiosken