Fra det gamle album – 2013

Månedens bilde september 2013


September 2013
Bildet representerer samferdselshistorie med et minne om tiden da folk hadde god tid og hvor kommunikasjonen var tilpasset livet forøvrig – eller kanskje omvendt. Bildet er tatt i Stavanger havn. Dette er indre del av Vågen ved Strandkaien der M/S “Haugesund” losser biler, gods, post og passasjerer. Dette var den gang det største passasjerførende fartøyet som gikk i dagrute og tilhørende Det Stavangerske Dampskipsselskap (DSD) og gikk i rute mellom: Stavanger -Kopervik (Karmøy) – Haugesund. Den hadde avgang fra Stavanger om morgenen og retur fra Haugesund om ettermiddagen. M/S “Haugesund” var i utgangspunktet ett av 7 ubåtjagere bygget i USA for den britiske marinen, som etter slutten av den 2. verdenskrig ble kjøpt til forskjellige rederier i Norge for ombygging.
På kaien står en av Postverkets lastebiler og venter. Lengre inne på kaien ser vi en av Madla Bilselskaps busser. På Strandkaien var det en av 3 sentralholdeplasser for rutebusser.
Utenom Madlabussen kunne man stige på Tanangerbussen, bussen til Randaberg (Randaberg og Tasta Billag) og Sola-ruten.
Da riksveifergesambandet mellom Stavanger -Skudeneshavn ble åpnet i begynnelsen av 70-tallet, minket selvsagt trafikken på “Haugseundsruten” og den ble lagt ned. Strekningen hadde midt på 60 tallet 3 ferger på strekningen: DSDs M/S “Haugesund” og M/F “Tungenes”, samt HDS (Haugesund Dampskipsselskap) sin M/F “Tre Måker”.
Svein Emil Stueland.

 

Månedens bilde desember 2013

BEKLAGER, SISTE STASJON
Her ser vi et knippe busser som ble utrangert etter fusjon av busselskapene i Stavanger (Stavanger og Omegn Trafikkselskap/SOT) like etter 1.april 1975.Gjennomsnittsalderen på bussene i selskapet var da på over 10 år, med flere på 20+. Fornyelse var prekært og få år senere var snittalderen halvert.
De er alle bygget hos Brødrene Repstad i Søgne. Ingen av dem har servostyring.
Til venstre og nr 2 fra høyre ser vi SAS busser operert av Madla Bilselskap. De er begge høyrerattede Scania Vabis i turbussutførelse fra midten av femtitallet (de har muligens fått modernisert nedre del av fronten til en modell som var nesten uendret fra 1957 til 1973. I noen tilfeller ble hele karrosseriet byttet, spesielt flybussene, slik at de så moderne ut).
Nr 2 fra venstre er en Volvo fra Randaberg og Tasta Billag. Den er fra siste del av femtitallet. Her ser vi i likhet med Tanangerbussen sykkelstativ i front.
Til høyre ser vi Tananger Ruta fra 1954 med original front. Det er en høyrerattet Scania Vabis, (med mekanisk dør-åpner mener jeg å huske). Tananger bussene var en desimeter eller 2 smalere enn de øvrige for å kunne passere den gamle Hafrsfjord bru frem til 1965 da det kom ny bru. Som ung passasjer på 60-tallet holdt det å si hvilken gård du skulle av ved. Ved besøk hos onkel lærte jeg å si at jeg skulle av med løå til Fjelde, (like før nåværende Esso på Sunde). Alle sjåførene visste hvor det var.
Hvilket bygdeselskap sjåførene kjørte for kunne man nesten forstå ut fra etternavnet. Det var oftest stedsnavn fra lokale områder på Tananger, Sola og Randaberg.
Ja det var tider. Her er siste stopp på opphugningen på Hognestad.
Petter Eiane.
Foto: Thor Bjerke.