Biblioteket

Biblioteket har godt utvalg innen bussrelaterte emner. Det finnes også en del stoff om andre områder innen samferdsel. For full oversikt: klikk på «Rapporter» og velg «List alle dokumenter».

Medlemmer kan låne. Låner betaler emballasje og porto. For særlig sjeldne/verdifulle eksemplarer kan det kreves depositum. Lånetid 1 måned. Bestilling på e-post olepett2@gmail.com, tlf. 992 90 989.

Besøksadresse: Flotmyr rutebilstasjon, Haugesund. Tirsdager 11 – 15, stengt i skoleferiene. Besøk andre dager og i feriene kan avtales.

Vær oppmerksom på at det er mulig å bla («scrolle») i innholdet på denne siden på to forskjellige steder.