Fra det gamle album – 2007

Månedens bilde januar 2007

Bildet er fra Ålesund en skikkelig vinterdag på slutten av 1960-tallet. Det er to av bybussene til Landes Rutebiler “Landeruta” som kommer ned Kirkebakken. Den fremste bussen er T-1001, og bak kommer T-1000. Begge er 1948-modeller av merket AEC Regal MK III. De hadde opprinnelig karosseri fra Høka, men fikk begge i 1960 og 1961 påbygd nytt T. Knudsen karosseri. Landes Rutebiler hadde i alt 8 AEC busser (1947 – 1954), og en av disse er bevart. Det er T-1004 som er en 1952 modell, denne hadde som ny T. Knudsen karosseri men fikk i 1970 nytt karosseri fra Arna. Tekst: Tor Sindre Grønningsæter. Foto: Stein A. Roald

 

Månedens bilde februar 2007

Moss og Omland Bilruters B-9835, en DAF TB160DS-605 med VBK-karosseri – byggenr. 1614, registrert 4.9.64 fotografert på gamle Moss Rutebilstasjon i 1981 av Jan Elund Mathisen, Sarpsborg. Bussen er skiltet Skredderåsen som trafikkeres i dag av rute 411. Dette var MOBs første buss med dørkonfigurasjon 1+1+1. Denne staselige og hele 13 meter lange bussen eksisterer dessverre ikke i dag.

 

Månedens bilde mars 2007

Dette bildet som er tatt av Åke Nergell på Oslo-tur i 1973 viser to av Oslo Sporveiers 6 stk. MAN-Büssing BS110V som var levert samme år. Bussene er parkert på Jernbanetorget. Disse bussene – som internt fikk betegnelsen “brakker” – hadde en 5-sylindret Büssing-motor av type U10D på 9.7 liter som leverte 175 hk. Året før hadde selskapet fått 13 busser av samme type, disse var imidlertid bare merket med Büssing på fronten. De 19 bussene ble utrangert 1986-1988.

 

Månedens bilde april 2007

Vi ser en av Bergen Sporveis Skoda trolleybusser i Persenbakken på vei til Mulen som var endeholdeplassen på linje 5. “Mulebussen” gikk fra Mulen via Muletorget, Stølen, Dreggen, Bryggen, Torget, Engen, Nøstet, Dokken til Møhlenpris. Dette var en av to trolleylinjer i Bergen. Den andre var linje 2 mellom Nattlandsv. (Bolstad) til Engen i sentrum. Linjen ble senere i sør forlenget til Birkelundstoppen. Linje 1 var forbeholdt trikkelinjen Minde – Sentrum – Sandviken.
Stolpene som er brukt er typiske. De ble satt opp langs trolleybusstraseene i Bergen, der det ikke var husgesimser til å skaffe feste for kjøreledningen. I dag er linje 5 nedlagt som trolleylinje. Dette skyldes et voldsom anleggsarbeid i området ved Dokken og Møhlenpris. Bl. tunnelarbeider mellom Dokken og Nygårdstangen, utvidelse av Puddefjordsbroen og omreguleringer i havneområdet. Linje 5 fra Mulen går nå over Puddefjordsbroen til Gyldenpris og drives nå med diesel – gassbusser.
Bussen er SN38147, levert i 1973. Skodabussene var å regne for mus

 

Månedens bilde mai 2007

Denne Volvo B58-60 med karosseri fra Brødrene Repstad ble registrert på Arne Pettersens Bilruter i Svinndal 14.3.79. Den er utstyrt med en 10 liters 300 hk motor. Bussen ble solgt ut av selskapet 20.12.97 og havnet 5.11.99 hos Kurt Inge Espeland i Arendal der den er bygget om til kombinert bobuss og transportbuss for rallybiler. Bussen har nå gått rundt 400 000 km og er i beste velgående. Bildet er tatt av Jan Egil Johansen. Selskapet Pettersen Tur & Rutebiler AS ble solgt til AS Østfold Bilruter 1.1.97, men besto fortsatt en tid som en egen enhet. Selskapet hadde da 12 busser.

 

Månedens bilde juni 2007

I juli 1973 tok Ake Nergell dette bildet av en av Oslo Sporveiers Scania CR111M med internrummer 861. Bussen er temmelig ny, for 861 var en av 50 slike busser som ble anskaffet i 1973 og 1974. Dermed ble dominansen til MAN-Büssing brutt for en periode, inntil en god del MAN SL200 ble levert fra 1974 og utover. Busstypen ble i markedsføringen kalt “tysta bussen”. Støyen ble redusert ved god innkaplsing av motoren og eksos som forsvinner ut fra et rør i taket, som vi kan se på bildet. I 1968-69 var det anskaffet 3 stk av forgjengeren Scania CR110. Bildet er tatt på Jernbanetorget foran den gamle Østbane-stasjonen. Området er nå under renovering og stengt for all trafikk, for her kommer Oslos nye kollektivtrafikkens storstue.

 

Månedens bilde juli 2007

Månedens bilde er knipset tilbake i juli 1966 av Ulf Berntsen, og vi befinner oss øverst i Tessungdalen i Tinn kommune, Telemark. Buss H-12105 tilhører (les: tilhørte) Tinn Billag AS på Rjukan. Vi har stoppet ved bygdas lille landhandleri for levering av varer. Huset er påsatt tidsriktige reklameskilt for Langaards Tobak, Rulett og South State, samt Schous øl. På den tiden var det en avgang daglig begge veier i Tessungdalen. Nå er det trolig kun skolerutene igjen (?). Landhandleriet har nok for flere tiår siden solgt ut sine siste snusesker, strømper, spikerpakker, wienerbrød og andre varer, mener Ulf. Bussen er en Scania-Vabis med karosseri sannsynligvis fra Bjørge Karosseri, Skien.

 

Månedens bilde august 2007

Vårt medlem Jan Egil Johansen sikret seg dette sommerbildet fra Kransen – Rutebilstasjonen i Moss – en gang på 80-tallet. Alle bussene tilhører Moss og Omland Bilruter og er uten unntak DAF TB160/VBK – altså en temmelig enhetlig bussflåte. Siden dette har Rutebilstasjonen i Moss ført en omflakkende tilværelse skviset vekk av diverse sentrumsombygginger. Først når ser bussterminalen ut til å være kommet til en permanent og god plass.

 

Månedens bilde september 2007

Bildet er tatt sommeren 1975 i Prinsens gate i Oslo og viser A-15257 som innsatsvogn på rute 41. Som det fremgår av fargene tilhører bussene Ing, M.O. Schøyens Bilcentralers. Det er en Scania-Vabis BF75 med karosseri fra Per Schøyen. Bussen ble registrert første gang 27.1.1961. Den fikk tildelt internnummer 257 og ble de første årene satt inn på pendelruta Snarøya – Tonsenhagen. I 1974 ble alle bussene omnummerert, serien 100-199 ble forbeholdt byrutene. A-15257 fikk da internnummer 189. Rute 41 gikk fra Grønland til Sørkedalen. Som rushtidsvogn går 189 denne dagen bare til Bogstad og følger for store deler traseen til nåværende linje 32. Vel et år etter at bildet tatt var bussen utsatt for en kollisjon, og den ble vraket i mars 1977. En tilsvarende buss er bevart, nemlig A-15157 som du finner i databasen bevarte busser. Bildet er tatt av Åke Nergell, og faktaopplysningene kommer fra Hans Martin Kollerød og Lasse B. Olsen.

 

Månedens bilde oktober 2007

Denne gangen befinner vi oss på Bussterminalen i Askim (Askim Torg) i mars 1987. Jan Egil Johansen har foreviget en hektisk bussituasjon der flere rader med busser står klar til å frakte skolelever ut til omkringliggende bygder. Vi ser i første rekke fra høyre AX38391 – som i følge Jostein Coll Hansen gikk fast mellom Moss og Askim – så AX42282 (begge disse to er Volvo/Arna tilhørende A/S Østfoldrutene), deretter AD36441 (Scania/VBK tilhørende Trøgstad Busselskap) og til slutt AD51708 som er en Volvo/Arna tilhørende Østfold Bilruter. Bakerst til høyre Østfoldrutenes AX25016 #210, en VBK som etter reg.nummeret er fra 1976. AX38391 eksisterer i dag: Dette bildet fikk webredaktøren i hende i dag, i går observerte han bussen på Skårer og etterlyste informasjon på Busspraten – Historisk Forum (Klikk her for å se denne bussen i dag).

 

Månedens bilde november 2007

Så flotte fargebilder fra 50-tallet er sjelden vare. Bussen er en flunkende ny Mercedes-Benz/VBK som nettopp er levert til kommunale Fredrikstad Rutebiler. Den er plassert i rundkjøringen på Østsiden etter Fredrikstadbrua som var 1½ år gammel da bildet ble tatt i februar 1959. Fredrikstad Rutebiler ble stiftet samme dag som Fredrikstadbrua ble åpnet, og B-40142 var selskapets tredje Mercedesbuss. Bussen som har VBK byggenr 471, var i drift til midten av 70-tallet og gikk mest på lokale bybussruter. Busstypen er en O321HL-555 med 110 hk hekkmotor. Håkon Råheim forteller at denne chassistypen hadde uavhengig forhjulsoppheng med spiralfjærer. Bildet er utlånt av Jan Egil Johansen.

 

Månedens bilde desember 2007

Dette vinterbildet fra 10.3.1963 er tatt med den gamle, gode Ferrania fargefilmen (hvis noen husker den). Noen klasser ved Eikeli skole i Bærum hadde vært på vinterferie på Vingelsgaard, og nå var turen kommet til hjemreisen. D-25773 er en nesten ny (1961) Volvo B615 med Knudsen-karosseri. Den tilhørte rutebileier Petter Nytrøen som hadde ruter Tolga-Vingelen, et par dager i uka forlenget til Tynset. Nytrøen drev ruter under navnet Tolga Bilruter. Det var et samarbeid rutebileier Oskar Holøyen også var med i. Holøyen hadde ruter Tolga-Øversjødalen, sørøstover mot Femunden.
Tynset Bilruter var et tilsvarende fellesskap der kjente rutebilfamilier som Hokstad, Hylen, Kvisten og Tronslien deltok, hver med sine ruter og busser. Nabokommunen i nord, Os, drev eget selskap, Os kommunale bilruter. I 1973 gikk alle småselskapene fra Os i nord til Koppang i sør, i alt 23, sammen i Østerdal Billag. Bussen bak stammer antakelig fra et naboselskap. Vi aner altså en rik rutebilhistorie i regionen og som dessverre er lite