Lokalavdelinger

Blide-5-Arnabusser-70og-80.jpg

Foreningen har 13 lokalavdelinger som dekker mesteparten av Sør-Norge, samt søndre deler av Troms og nordre deler av Nordland (avd. Nord-Norge med base i Harstad).

Vi har følgende lokalavdelinger:

Lokalavdeling Leders navn Lenke E-post Mobiltelefon
Agder Kennet Eikebrok E-post 911 92 504
Haugaland Svein Emil Stueland E-post 924 12 966
Hordaland Bjørn Davidsen E-post 909 58 036
Lillehammer og Gudbrandsdal Jens Skoug E-post 480 68 400
Nordmøre og Romsdal Jan Kjetil Kolberg E-post 952 06789
Nord-Norge Sigmund Høybakk E-post 995 29 604
Sør-Rogaland Alv Harald Vistnes E-post 913 68 036
Sogn og Fjordane Bjarne Andreas Horsevik E-post 412 29 762
Sunnmøre Jan Arild Refsnes E-post 974 86 644
Telemark Jostein Larsen E-post 908 49343
Trøndelag Rolf Ove Røstad E-post 913 30 302
Vestfold Svein Magnar Syvertsen E-post 992 41 070
Østfold Johannes Hjalmar Haugen E-post 452 11154

Bilde-6-Arnabusser-50-og-60.jpg