Lokalavdelinger

Blide-5-Arnabusser-70og-80.jpg

Foreningen har 13 lokalavdelinger som dekker mesteparten av Sør-Norge, samt søndre deler av Troms og nordre deler av Nordland (avd. Sør-Troms med base i Harstad).

Vi har følgende lokalavdelinger:

Lokalavdeling Leders navn Epost Mobiltelefon
Agder Kennet Eikebrokk kennreik@online.no 911 92 504
Haugaland Svein Emil Stueland svein.emil.stueland@lyse.net 924 12 966
Hordaland Bjørn Davidsen bmagdavi@online.no 909 58 036
Lillehammer og Gudbrandsdal Jens Skoug skoug@online.no 480 68 400
Nordmøre og Romsdal Arnfinn Rønning arnf-ro2@online.no 915 10 504
Sør-Rogaland Alv Harald Vistnes ahvistnes@gmail.com 913 68 036
Sogn og Fjordane Bjarne Andreas Horsevik rhf.sfj@enivest.net 412 29 762
Sunnmøre Tor Sindre Grønningsæter torsindre@hotmail.com 932 13 374
Sør-Troms Sigmund Høybakk sigmund.hoybakk@hlkbb.no 995 29 604
Telemark Jostein Larsen jostein@rhf.no 908 49343
Trøndelag Rolf Ove Røstad rhfbuss@gmail.com 913 30 302
Vestfold Svein Magnar Syvertsen sveinprivat@hotmail.com 992 41 070
Østfold Espen Riis Andersen treider@treiderbilcentral.no 466 38 690

Bilde-6-Arnabusser-50-og-60.jpg