Familiemedlemskap

Landsmøtet i Kristiansand vedtok at det under §2 skal være et tillegg: «Familiemedlemskap kan tegnes for ektefeller og samboere med kr: 675.- som kontingent. Familien får 2 stemmer og 1 medlemsblad.»

Kasserer og medlemsansvarlig Liv Mari Kjerstad må få beskjed, helst på epost til livmari@rhf-rogaland.no, dersom noen av dere oppfyller vilkårene til å tegne et familiemedlemskap. Det er også mulig å ta kontakt på telefon på kveldstid.

Vi ber om at dere oppgir medlemsnummer på begge medlemmene som kvalifiserer til familiemedlemskap når dere melder inn ønske om å gå over til et familiemedlemskap.