Infobanken

På “Infobanken” skal det samles informasjon om alle veteranbusser i Norge, samt busser som ennå ikke er veteranbusser, men er tatt vare for å bli veteran en dag. Busser med status “objekt” vil også legges inn i oversikten, dersom de står i påvente av restaurering.

Det du ikke vil finne i denne oversikten er alle de andre bussene. Det vil si busser som er skrotet, borte, nye og ellers andre busser. Disse bussene er rikelig dokumentert i Historisk Forum sin Bussbase.

Som mange nok har sett, har ikke disse oversiktene blitt ajourført på lenge. Vi er klar over dette, men jobber med saken. Det er felles forståelse for at dette er en viktig oversikt som gir et enkelt innblikk i hvilke busser som er tatt vare på, eller som kommer til å bli tatt vare på. Det er en stor jobb å ajourføre dette registeret, men det planlegges at dette skal gjøres ferdig vinteren 2014/2015. Det legges vekt på at en ny oversikt skal være enkel å bruke for publikum, samt at “baksystemet” der webmasteren jobber skal være enkelt å ajourføre. Faktaopplysninger om en buss kan brukes flere steder på internettsidene, og målet er å registrere alt i en database som gjenbrukes på alle sider som viser detaljer om denne bussen.

Webmasteren setter stor pris på å få høre om, og motta utfyllende opplysninger og gjerne et bilde av busser du mener skal være med i denne oversikten. Likeså setter jeg stor pris på beskjed om busser som bør tas ut fordi de ikke lenger eksisterer.