Bevarte busser

Hensikt og avgrensning
Databasen “bevarte busser” skal gi en mest mulig oppdatert oversikt over norske busser som er tatt vare på eller som er planlagt tatt vare på som veteranbusser. Det betyr at busser som ombygges til annet bruk (f.eks. campingbusser) ikke vil vises på de utskrifter som er tilgjengelig. Busser som har endret arkitektur eller vindusbestykning blir nemlig sortert ut selv om de finnes i databasen.

Innhold
Databasens hovedtabell inneholder foreløpig følgende felt:  

 • ID.nr – for å gi en unik identifikasjon av objektet
 • Registrert første gang (dersom kun årstall er kjent, settes dato til 1.1)
 • Opprinnelig eier (opprinnelig busselskap – historikken kommer ikke frem)
 • Merke: Chassisleverandør
 • Typebetegnelse: Gjelder chassis
 • Karosserifabrikk
 • Karosserimodell: Dersom karosserifabrikken bruker modellebetegnelser (som VBK type 40) kommer det inn her
 • Busstype: Kan være rutevogn, turbuss, halvturist, kombinert buss, bybuss, godsvogn, trolleybuss osv.
 • Bussutførelse: Her kommer spesielle betegnelser som snutebuss, frembygd buss osv. Dette vil oftest fremgå av typebetegnelsen.
 • Status: Spesielle forhold knyttet til status
 • Historikk: Spesielle forhold knyttet til historikk
 • Statuskode: Se under
 • Kjørbar: Ja eller nei
 • Registrert: Ja eler nei
 • Merknader
 • Bildefil: Link til bilde på RHFs nettsider
 • Kontaktperson: Data på kontaktperson for objektet
 • Eier
 • Chassisnr.
 • Byggenr.
 • Motor
 • HK
 • Totalvekt
 • Lengde
 • Bredde
 • Akselavtand
 • Antall sitteplasser
 • Høyreratt?
 • Dato for siste oppdatering
 • Opprinnelige seter eller tilsvarende (ja/nei)
 • Opprinnelig drivverk eller tilsvarende (ja/nei)
 • Opprinnelig arkitektur (ja/nei)
 • Opprinnelig vindusformasjon (ja/nei)
 • Endringshistorikk – oppdateres fortløpende

Et eget skjema er tilgjengelig her slik at det blir mulig å sende inn korrekt informasjon på best mulig måte.

Vedlikehold
For at databasen skal kunne vedlikeholdes er det viktig at korreksjoner og oppdateringer sendes til webredaktøren på mail@rhf.no. Det hviler et spesielt ansvar på lokalavdelingene til å sørge for dette.

 

Statuskoder

Status
Statuskode Kjørbar Tilstand
1 Yes Helrestaurert
2 Yes Oppusset
3 Yes Urestaurert
4 Yes Under restuarering
5 Yes Hensatt
6 Yes Ombygget
7 Yes Avskiltet
11 No Helrestaurert
12 No Opppusset
13 No Urestaurert
14 No Under restaurering
15 No Hensatt
16 No Avskiltet
17 No Ombygget
21 No ukjent
22 Yes ukjent