Fornying av løyvefritak (2019-06-25)

Løyvefritaket som ble innvilga i februar 2017 ble gitt for 3 år, så vi må etter ferien søke om fornying for å være sikre på å ha alt i orden til sesongen 2020.

Fra nasjonal transportløyveseksjon i Statens vegvesen, får vi opplyst at de som søkte og fikk innvilga løyvefritak sist gang, kan søke fornying på en enklere måte denne gangen. En lager da ei oppdatert liste over alle kjøretøy som skal omfattes av løyvefritaket, skaffer seg en fersk politiattest – for den som skal stå som ansvarlig søker, og viser til sin søknad fra forrige runde.

Det har også kommet til flere som vil være med på felles innsending av søknad om løyvefritak. Gunstig for oss i RHF å kjøre dette på samme tidspunkt, da det er enklere å huske når en må fornye, og alle får med seg evnt. nye krav eller justeringer når vi sjekker med løyveseksjonen på forhånd. For de som skal behandle søknadene våre, er det mer effektivt å kunne behandle like søknader gjennom prosessen på samme tid.

E-post med påminning om felles søknadsprosess vil bli sendt ut til alle lokalavdelinger, grupper, og andre som var med i forrige runde. Det er viktig at de lokale ledere tenker gjennom om det er grupper eller private medlemmer av RHF i lokalområdet, som har behov for å knytte seg til felles innsending av søknad.

For de som evnt. ikke var med på forrige søknad, er det mulig å bli med i denne runden, men de må også skrive en mer formell søknadstekst, som de kan få opplysninger om og forslag til, ved å ta kontakt med meg – helst pr. e-post, da jeg er mye ute bak rattet fram til ut oktober.

Løyvefritak innvilges kun til vogner som er over 30 år (veteran), og fritaket gir ikke endringer for førerkrav. Yrkeskompetansebevis er fortsatt påkrevd dersom en skal kjøre buss der det blir betalt leige fra kunde/oppdragsgiver. Kun ubetalt dugnadskjøring, f.eks. gratis kjøring internt med medlemmer, kan utføres uten YSK-bevis. Tungt å svelge for mange spreke sjåførpensjonister, men dette kravet var ikke Samferdselsdepartementet villige til å fire på!

Beste hilsen
Ola A. Rangsæter
sekretær – RHF

E-post: olarang@gmail.com
Tlf. 907 68 313