Ny lokalavdeling: Lillehammer og Gudbrandsdal

Publisert 2011-01-20.

Det er opprettet en ny lokalavdeling, Lillehammer – Gudbrandsdal. Dette er en videreføring av arbeidsgruppen med samme navn. Leder for avdelingen er Jens Skoug. Geografisk omfatter omfatter avdelingen alle postnr 26XX samt 2372 Brøttum, 2365 Åsmarka, 2390 Moelv, 2836 Biri og 2837 Biristrand. Avdelingen har 56 medlemmer.

På web-skjemaet for innmelding i RHF er det nå også mulighet til å velge avdelingstilhørighet dersom du ikke ønsker en automatisk tildeling.