Bussens dag i Oslo 26. august 2006

Publisert 2006-07-22.

Lokaltrafikkhistorisk forening har gleden av å melde at vi arrangerer “Bussens dag” lørdag 26. august i år.

Hensikten med dette arrangementet ”Bussens dag” er å samle bussinteresserte i det sentrale østlandsområdet og å vise publikum noe av alt det flotte som finnes av bevart veteranbussmateriell i det sentrale østlandsområdet.

Vi vil konsentrere arrangementet i området rundt Sporveismuseet på Majorstua. Det vil både være en stasjonær bussutstilling og mulighet for kjøring med veteranbusser. I første rekke tar vi sikte på å etablere en tilbringertjeneste mellom museet på Majorstua og Stortorvet, men vi vurderer også mulighetene for en gjenoppliving av den gamle ”Bussringen” (dvs. busslinje 20, men som en hel ring gjennom Oslo sentrum).

I tillegg til busser fra Lokaltrafikkhistorisk forening er også busser fra andre veteranbussmiljøer i Akershus, Drammen og Østfold innbudt til å være med. Arrangementet finner sted mellom kl. 10.00 og 16.00.

Fra Østfold vil Veteranbussgruppen Nettbuss Østfold delta med kjøretøyer. Det blir avgang fra Sarpsborg med veteranbuss med mulighet for deltakelse for RHF-medlemmer. Det kommer nærmere informasjon om dette senere.

Les mer på LTF’s websider.