Påmeldingsskjema for buss til Veteranbusstreffet på Hønefoss 2019 – vært med tidligere

Dersom bussen har vært med i noen av utstillingskatalogene for 2005 – 2018 eller komplette opplysninger finnes i vår database ”Bevarte busser” på www.rhf.no, er det nok med registreringsnummer, eier og eventuelt nytt bilde. Eventuelt nytt bilde kan sendes til honefoss@rhf.no.

Påmeldingsavgift kr 300,- settes inn på konto til Motorhistorisk klubb Ringerike og Omegn (org.nr. 994 741 209). Kontonummeret er 2280.44.77962. Påmeldingsfrist er 3. april 2019. Husk å merke innbetalingen med “Påmelding RHF Hønefoss 2019 + bussen(es) registreringsnummer.

Hvis bussen ikke har deltatt på treff tidligere, og opplysninger om bussen var riktige i forrige utstillingskatalog, fyll ut dette skjemaet.

 

  Nåværende registreringsnummer:

  Opprinnelig registreringsnummer:

  Påmelders navn:

  Påmelders forening, firma eller organisasjon:

  Telefon:

  Epost:

  Fakturaadresse:

  Påmeldingsavgiften overføres fra kontonummer:

  Hva er 123+321?