Påmeldingsskjema for buss til Veteranbusstreffet i Voss 2017 – vært med tidligere

Dersom bussen har vært med i noen av utstillingskatalogene for 2005 – 2016 eller komplette opplysninger finnes i vår database ”Bevarte busser” på www.rhf.no, er det nok med registreringsnummer, eier og eventuelt nytt bilde. Eventuelt nytt bilde kan sendes til voss@rhf.no.

Påmeldingsavgift kr 300,- settes inn på konto til Rutebilhistorisk Forening Hordaland (org.nr. 917 734 534). Kontonummeret er 3632.60.16882. Påmeldingsfrist er 1. april 2017. Husk å merke innbetalingen med “Påmelding RHF Voss 2017 + bussen(es) registreringsnummer.

Hvis problemer med påmelding, ta kontakt med Sveinung Berild på telefon 975 49 316.

Hvis bussen ikke har deltatt på veteranbusstreff tidligere, eller opplysningene om bussen ikke var riktig i forrige utstillingskatalog, fyll ut dette skjemaet.

 

  Nåværende registreringsnummer:

  Opprinnelig registreringsnummer:

  Påmelders navn:

  Påmelders forening, firma eller organisasjon:

  Telefon:

  Epost:

  Fakturaadresse:

  Påmeldingsavgiften overføres fra kontonummer:

  Hva er 123+321?