Påmeldingsskjema for buss til Veteranbusstreffet i Sarpsborg 2016 – vært med tidligere

Dersom bussen har vært med i noen av utstillingskatalogene for 2005 – 2015 eller komplette opplysninger finnes i vår database ”Bevarte busser” på www.rhf.no, er det nok med registreringsnummer, eier og eventuelt nytt bilde. Eventuelt nytt bilde kan sendes til sarpsborg@rhf.no.

Påmeldingsavgift kr 250,- settes inn på konto til Veteranbussgruppa (org.nr. 989 957 643). Kontonummeret er 6129.05.52671. Påmeldingsfrist er 1. mars 2016. Husk å merke innbetalingen med “Påmelding RHF Sarpsborg 2016 + bussen(es) registreringsnummer.

Hvis problemer med påmelding, ta kontakt med Sveinung Berild på telefon 975 49 316.

Hvis bussen ikke har deltatt på veteranbusstreff tidligere, eller opplysningene om bussen ikke var riktig i forrige utstillingskatalog, fyll ut dette skjemaet.

 

Nåværende registreringsnummer:
Opprinnelig registreringsnummer:
Påmelders navn:
Påmelders forening, firma eller organisasjon:
Telefon:
Epost:
Fakturaadresse:
Påmeldingsavgiften overføres fra kontonummer:
Hva er 123+321?