Regler for tilskuddssøknader

Ordningen med prosjektmidler er dessverre nedlagt fordi Rutebilhistorisk Forening ikke har inntektsmarginer til å opprettholde ordningen.