Foreningen

Rutebilhistorisk Forening (RHF)
RHF er en ideell og uavhengig forening. Siden starten i 1983 har foreningen arbeidet aktivt for å samle alle med interesse for rutebilhistorien i Norge.

Vår virksomhet spenner over mange felt, restaurering av busser, registrering og nedtegning av historien til de mange busselskap og karosseribyggere som har vært i Norge, samling av rekvisita og effekter fra bussnæringen og samling av fotografier og arkivmateriell.

I Norge har det eksistert over 1000 rutebilselskaper og nær 100 karosserifabrikker. De aller fleste av disse er i dag historie; vi arbeider for at disse skal få sin plass i historien.

RUTEBIL
Vi utgir bladet RUTEBIL fem ganger årlig, Norges eneste blad med bred dekning av rutebilen og dens historie.

Lokalavdelinger
Lokalavdelingene samler medlemmer i sitt distrikt til utflukter, medlemsmøter, restaureringskvelder og arrangerer tur til det årlige veteranbusstreffet.

Lokalavdelingene koordinerer den direkte kontakt mellom RHF og rutebilnæringen i sitt område.

Som medlem av RHF blir du automatisk medlem i lokalavdelingen, dersom en slik er etablert i ditt område

Veteranbusstreff
Vi arrangerer Norges største veteranbusstreff hvert år i forbindelse med foreningens landsmøte i mai/juni. Mellom 50 og 100 busser deltar.

Vi arbeider aktivt for å sikre at bussens rolle i lokal- og samferdselshistorien blir husket, og vi arbeider for at de gamle bussene skal få status som teknisk kulturminne.

Historisk Forum
Historisk Forum er for dem som er spesielt interessert i forskning på detaljer om våre eldre busser og på den måten oppklare de mange små og store mysterier. Send en mail til redaksjonen om du ønsker å bli medlem i forumet.

Websiden, www.rhf.no
Websiden skal gi rask og oppdatert informasjon om dagsaktuelle saker samt være en kilde til faktabasert informasjon om rutebilhistorie.

Busspraten
Et diskusjonsforum for bussinteresserte med en rekke underfora ulike interesseområder.