Side 1 av 1

Nye busser til anbud Hedemarken - Nettbuss Øst

Lagt inn: 2012-05-20 16:29:36
av SvB
Nye busser til anbud Hedemarken - Nettbuss Øst

Det er nytt anbud fra 1. juli. Nobina går ut og Nettbuss Øst tar over. 115 nye busser er varslet. Det meste, 98 i alt, er Volvo store busser, Volvo 8900 og et lite antall Volvo 7700 Hybrid til bybussen på Hamar. I tillegg kommer Mercedes-Benz midibusser. Mange av Volvo-bussene har alt ankommet til Volvo-anlegget i Nydalen utenfor Hamar.
Bilde
Et utsnitt av Volvo 8900 på nordøst-hjørnet av anlegget. Dører 1-1-0. Flere busser står til høyre på bildet.
Bilde
Bilde
I et annet hjørne på anlegget står en klynge med Volvo 7700 Hybrid. Dører 2-2-0.

Bilde
En buss stod for seg selv. Den viser Hedmark Trafikks nye dekor i grønt. Over framhjulet står det diskret Nettbuss kjører for Hedmark Trafikk.
Bilde
Merking i fronten: Til venstre over grillen ses internnummer 2343, til høyre Nettbuss kjører for Hedmark Trafikk. Lappen i ruta viser bussens int. nr. 22343 (forkortet til 2343 på bussen) og reg. nr. FT38793. Bussene synes å ha fått int. nr. i en serie på 223xx. På bussene 23xx.
Bilde
På høyre side bak har bussen fått int. nr. diskret plassert på samme måte som foran.

Re: Nye busser til anbud Hedemarken - Nettbuss Øst

Lagt inn: 2012-06-24 20:46:43
av Kristian
En god del av bussene har nå fått reg. skilter påsatt, men svært få har fått dekoren ennå, bilder tatt i går.

Re: Nye busser til anbud Hedemarken - Nettbuss Øst

Lagt inn: 2012-06-24 20:50:07
av Kristian
I bakre del av området står boggibussene, ingen påsatt skilt foreløpig.

Re: Nye busser til anbud Hedemarken - Nettbuss Øst

Lagt inn: 2012-07-01 15:22:23
av Thor Bjerke
I dag startet Nettbuss kjøringen på Hedmarken. Det var en artikkel om ny operatør og 115 nye busser i Hedmark Arbeiderblad på onsdag, men ellers har det vært merkelig stille. Gikk nettopp inn på Hedmark Trafikk sine web-sider for å se om det var endringer i bybussrutene. Der var det også informasjon om åpningsfest på Hedmark Trafikk kl. 13 i dag. Synd ikke den var annonsert i avisene.