Bli medlem

Respstad-2-i-Glage-farger

Medlemskap i RHF koster kr 450,- pr. kalenderår. For medlemmer under 18 år er kontingenten kr 225,-.

Dersom du melder deg inn etter 1. august betaler du kr 225,- for tiden ut inneværende år.

Da får du tilsendt bladet RUTEBIL fem ganger årlig. Ved innmelding får du ettersendt årets utgaver av RUTEBIL. Ved innmelding etter 1. august får du ettersendt utgavene fra annet halvår.

Som medlem av Rutebilhistorisk Forening blir du automatisk medlem i lokalavdelingen, dersom en slik er etablert i ditt område med mindre du spesifiserer at du ønsker å tilhøre en annen avdeling. Lokalavdelingene samler medlemmer i sitt distrikt til utflukter, medlemsmøter, restaureringskvelder og arrangerer tur til det årlige veteranbusstreffet.

Medlemskap innebærer ingen forpliktelser. Du bestemmer selv om du vil delta i lokalavdelingens aktiviteter.

Dersom du vil bli med i Rutebilhistorisk Forening, vennligst fyll ut skjemaet under.

  Navn:
  Adresse:
  Postnummer:
  Sted:
  Fylke:
  Jeg har spesielt ønske om å tilhøre følgende lokalavdeling:
  Epost:
  Telefon:
  Fødselsår:
  Hvis du har vært medlem tidligere, hvilket meldemsnummer hadde du?:
  Hva er 123+321?

  Jeg trenger ingen bankgiro - det holder med medlemsinformasjon og faktura som pdf-fil på epostJeg ønsker bankgiro tilsendt i posten

  Tonsbergrumper2.jpg